Sista dag för handel av teckningsoption, TO1

Sista dag för handel av teckningsoption, TO1 i SpectraCure är den 28 september 2016.

För ytterligare information se SpectraCures hemsida eller kontakta

Masoud Khayyami, VD SpectraCure AB,

Masoud Khayyami,

VD SpectraCure AB (publ)

Telefon: 0708 15 21 90

E-post: mk@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.com