Samarbete med University College London Hospital inom behandling av prostatacancer

SpectraCure har inlett ett samarbete med University College London Hospital (UCL Hospital), UK, inom behandling av prostatacancer med bolagets teknik för fotodynamisk tumörbehandling (PDT). Med det nya samarbetet kommer SpectraCure att fortsatt arbeta tillsammans med de tre världsledande klinikerna för PDT-behandling av prostatacancer: Princess Margaret Hospital i Toronto, Kanada; Hospital of the University of Pennsylvania, Philadelphia, USA; och UCL Hospital, London, UK.

UCL Hospital har nyligen lett en klinisk studie som omfattade PDT-behandling av mer än 200 patienter med obehandlad prostatacancer, och är därmed sannolikt det sjukhus som har störst behandlingserfarenhet av metoden i världen.

– Det är ett kvitto på tilltron till SpectraCure’s IDOSE-teknik att UCL Hospital nu väljer att samarbeta med oss, säger VD Masoud Khayyami.

SpectraCures fas 1-studie för behandling av återfall av prostatacancer kommer att påbörjas inom kort vid Princess Margaret Hospital i Toronto. Studien omfattar 12-36 patienter och avser att fastställa lämplig läkemedelsdos samt ljusdos för PDT-behandlingen. Samarbetet med UCL Hospital innebär initialt planering inför en fas 2-studie som ska utvärdera behandlingseffekten på återfallscancer i prostata. Fas 2-studien planeras att starta under 2017. Resultat från fas 1-studien gällande läkemedelsdosen kommer att ingå i planeringen för fas 2-studien, men fas 2-studien kan påbörjas innan fas 1-studien är avslutad.

För ytterligare information se SpectraCures hemsida eller kontakta
Masoud Khayyami, VD SpectraCure AB,
 

Masoud Khayyami,
VD SpectraCure AB (publ)
Telefon: 0708 15 21 90
E-post: mk@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com