Prövarmöte har arrangerats i Milano

SpectraCure AB (publ) har samlat ansvariga läkare från den kliniska studien till ett så kallat prövarmöte*. Mötet, där läkare från Princess Margaret Cancer Centre, University College London Hospital NHS Foundation Trust, Memorial Sloan Kettering Cancer Center och Skånes universitetssjukhus deltog, hölls i mars i Milano. Prövarmöten hålls regelbundet för att diskutera olika aspekter av den kliniska studien. Läkarna var fortsatt positiva till studien med SpectraCures Q-PRO®-system.

"Målsättningen är att kunna avsluta fas II enligt plan med vad vi tidigare kommunicerat. Bolaget kommer att analysera resultatet från den kliniska studien tillsammans med läkarna. När analysen är klar kommer resultatet att offentliggöras", kommenterar Masoud Khayyami tf. vd för SpectraCure.

Rekrytering av patienter fortgår enligt plan. De nyligen behandlade patienterna vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York mår bra och den initiala effekten av behandlingen ser ut som förväntat. Patienterna följs upp för att utvärdera den långsiktiga effekten av behandlingen enligt en uppföljningsplan som följer det kliniska protokollet för studien.

*Prövarmöte (investigator meeting): Ett sammanträde mellan ansvariga för den kliniska studien och de läkare som deltar i studien.

För ytterligare information:
Masoud Khayyami, tf. vd
E-post: ir@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com 

SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata, med en förhoppning att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som primär prostatacancer, cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på ett egenutvecklat och patenterat behandlingssystem, Q-PRO®, bestående av hårdvara – en laserenhet – som utför PDT-behandling och behandlar prostata i kombination med mjukvara, den patenterade dosplaneringsplattform IDOSE®. Metoden gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser och handlas med kortnamn SPEC.