Preliminära resultat från SpectraCures prostatabehandlingar

Preliminära resultat har rapporterats från de senaste patientbehandlingarna i SpectraCures kliniska studie för behandling av patienter med återfall av prostatacancer vid University College London Hospital. Liksom för de patienter som tidigare behandlats med hög läkemedelsdos syns en mycket tydlig behandlingseffekt på magnetkamerabilder (MR) i behandlingsområdet, vilket indikerar destruktion av cancertumören.

Hos de patienter där det hunnits göras uppföljning av PSA-värden syns mycket tydlig sänkning av PSA efter behandlingen, med sänkningar i intervallet 50–73 %.

”Det är mycket glädjande att vi får fortsatt goda resultat,” säger SpectraCures tekniska chef, Johannes Swartling. ”Vi är också glada för det goda samarbetet med teamet i London och ser fram emot fortsättningen av studien”.

Syftet med SpectraCures fas 2-studie är att, med ett större statistiskt underlag än i fas 1-studien, visa att metoden är säker att använda och att den har klinisk effekt.