Positiva preliminära resultat från klinisk fas 1-studie publiceras vid vetenskaplig konferens.

SpectraCure genomför nu en klinisk fas 1-studie för behandling av återfallspatienter med prostatacancer med bolagets teknik för fotodynamisk tumörbehandling (PDT). Som tidigare meddelats har den högsta och slutliga läkemedelsdosen uppnåtts i studien. Magnetkamerabilder (MR) av prostata tagna en vecka efter behandlingen hos den patient som hittills behandlats med den högsta dosen tyder på att behandlingen haft god påvisbar terapeutisk effekt. Bilderna uppvisar en tydlig avsedd förändring i prostatakörteln och tumörområdet som följd av PDT-behandlingen. Det skall dock understrykas att det huvudsakliga målet med fas 1-studien är att visa att SpectraCures behandlingsmetod är säker, samt att fastställa rätt dosnivå. Dessutom antyder de preliminära resultaten att metoden har avsedd terapeutisk effekt, vilket är ett sekundärt mål för fas 1-studien.

SpectraCures tekniska chef Johannes Swartling är inbjuden att hålla ett föredrag om företagets IDOSE-teknik vid en vetenskaplig konferens som organiseras av European Society for Photobiology (ESP) i Pisa, Italien, fredag den 8 september. Under föredraget kommer preliminära resultat från studien att presenteras.

Det halvtimmeslånga föredraget har titeln ”Dose control in interstitial PDT of prostate cancer: clinical experiences” och handlar om tekniken bakom IDOSE®: de algoritmer som styr SpectraCures behandlingsplanering och de spektroskopiska mätningar som ligger till grund för styrning av laserljusdosen. Föredraget riktar sig till en publik av experter och forskare inom PDT och kommer även att beröra erfarenheterna av att använda IDOSE-tekniken i den kliniska studien.

Det bör noteras att resultaten är preliminära. Effekten på patienterna kommer att utvärderas kontinuerligt under den fortsatta uppföljningen genom PSA-tester, ytterligare en magnetkameraundersökning, samt vävnadsprover, i enlighet med ett i förväg uppställt protokoll.

Länk till konferensprogrammet:

http://www.pisa2017.photobiology.eu/sites/default/files/pdfs/Programme.pdf

För ytterligare information, kontakta:

Spectracure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

E-post: mk@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.com

Denna information är sådan information som Spectracure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2017.

___________________________________________________________________________

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-of från Lunds Universitets avdelningar för medicinska laser- tillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och buk- spottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals.