Patentansökan vidare till PCT-fas och SpectraCure säkerställer utveckling och arbete

Arbetet och utvecklingen på SpectraCure fortskrider med flera parallella projekt. En patentansökan som täcker en ny teknik för att förbättra företagets IDOSE-teknik har nu gått vidare till så kallad PCT-fas, vilket är ett sätt att samordna patentansökningar för världens alla länder. Detta efter en positiv granskning av europeiska patentverket. 

Patentansökan täcker en ny teknik för att öka precisionen ytterligare i företagets IDOSE-teknik. Tekniken innebär att IDOSE med hjälp av mätningar och mjukvara kan upptäcka och kompensera för små blödningar som uppstår i vävnaden i samband med behandlingen på ett tydligare sätt än tidigare. IDOSE-tekniken är hjärtat av SpectraCures metod för behandling av prostatacancer med fotodynamisk tumörbehandling (PDT). Tekniken innebär att prostatavävnaden övervakas under behandlingen med en serie olika mätningar för att säkerställa att rätt dos ges, så att tumören slås ut men frisk kringliggande vävnad inte skadas.

Kontroll över det vi kan styra över
Åtgärder har vidtagits i samband med coronautbrottet för att skydda bolagets medarbetare, för att ta vårt samhällsansvar samt för att begränsa utbrottets eventuella negativa effekter på bolagets verksamhet. 

– Vi har kontroll över de saker som vi kan styra över som till exempel utvecklingen av vår mjuk- respektive hårdvara och arbetet pågår planenligt. Vi stödjer och försöker underlätta för studiekoordinatörerna i deras arbete i den kliniska studien. Den täta kontakten och goda samarbetet resulterar förhoppningsvis i en förhöjd patientrekrytering när utbrottet väl klingar av. Patienter som är i en aktiv uppföljning är kvar i studien. För att säkerhetsställa patientsäkerheten så sker klinikernas patientuppföljning via telefon och patienterna lämnar blodprov i den mån det är möjligt hos sin husläkare, säger Masoud Khayyami, VD på SpectraCure.

SpectraCure fortsätter att följa coronasituationen mycket noggrant.

 

För ytterligare information om patentansökan, se https://spectracure/r/spectracure-ansoker-om-nytt-patent