Patent godkänt i USA

SpectraCures patentansökan som avser en ny teknik för att förbättra företagets IDOSE-teknik har godkänts av det amerikanska patentverket. IDOSE-tekniken är central i SpectraCures metod för behandling av prostatacancer med fotodynamisk tumörbehandling (PDT). IDOSE-tekniken innebär i korthet att prostatavävnaden övervakas under behandlingen med en serie olika mätningar för att säkerställa att rätt ljusdos levereras, så att tumören slås ut men frisk kringliggande vävnad inte skadas.

Det nya patentet skyddar en metod för att upptäcka och kompensera för blödningar i vävnaden som annars kan påverka hur laserljuset leds ut i prostatavävnaden. Med metoden kan man på ett bättre sätt, än med tidigare metoder, säkerställa att korrekt laserljusdos levereras till vävnaden, vilket i förlängningen har potential att leda till förbättrad behandlingseffekt.

USA är det första land som godkänner patentet. Patentet är under granskning i flera andra länder som representerar SpectraCures största och viktigaste framtida marknader. Som tidigare meddelats 2021-12-21 gick patentansökan in i så kallad nationell fas under 2021.
 

För ytterligare information:

SpectraCure AB (publ) Johan Folkunger, VD
E-post: jf@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com 

SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata, med en förhoppning att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som primär prostatacancer, cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på ett egenutvecklat och patenterat behandlingssystem bestående av en hårdvara, en laserenhet, som utför PDT-behandling och behandlar själva prostatan i kombination med en mjukvara, den patenterade dosplaneringsplattform IDOSE®. Metoden gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser, ca@gwkapital.se, tel +468-503 00 050, och handlas med kortnamn SPEC.