Patent för dosutvärdering godkänt i USA

Det amerikanska patentverket har godkänt ett patent som rör dosutvärdering i SpectraCures teknik för behandling av prostatacancer med fotodynamisk tumörbehandling (PDT). Patentet ingår i SpectraCures patentområde för hårdvarupatent som skyddar själva hårdvaran som levererar laserljusdosen till tumören samt utför de mätningar som krävs för att säkerställa rätt dos. Patentet rör en förbättring av den teknik som idag används för dosutvärdering, och bygger bland annat på användning av fiberoptiska komponenter från telecom-industrin.

– Den här tekniken är viktig för SpectraCure och kommer att sitta i den förbättrade apparatur som vi planerar att ta fram på ett par års sikt, säger SpectraCures tekniska chef Johannes Swartling.

– Tekniken gör att behandlingen kan utföras snabbare, och dessutom blir vår apparatur mindre, billigare att tillverka och kräver mindre regelbundet underhåll.

På grund av amerikanska patentverkets fördröjda handläggning kommer patentet att beviljas förlängd patenttid om uppskattningsvis 6 år vilket ger en patenttid till år 2030.

Patentet har tidigare godkänts i bland annat Europa, Kina och Japan.

För ytterligare information se SpectraCures hemsida eller kontakta

Masoud Khayyami, VD SpectraCure AB,

Masoud Khayyami,

VD SpectraCure AB (publ)

Telefon: 0708 15 21 90

E-post: mk@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.com