Patent för dosstyrning godkänt i Kanada

Det kanadensiska patentverket har godkänt ett patent för förbättrad dosstyrning i SpectraCures teknik för behandling av prostatacancer med fotodynamisk tumörbehandling (PDT). Patentet är en del av SpectraCures patentområde för dosstyrning, som skyddar mjukvaran IDOSE som ombesörjer att korrekt laserljusdos levereras till tumören för att säkerställa att tumören slås ut samtidigt som frisk vävnad inte skadas.

Patentet innebär en förbättring av den teknik som idag används i SpectraCures P18-system för PDT-behandling, som nu används i en klinisk studie för behandling av patienter som drabbats av återfall av prostatacancer. Den patenterade tekniken innebär att dosstyrningen kontrolleras med så kallad diffus optisk tomografi. Tekniken kräver ingen ändring i befintlig hårdvara, utan är en förbättring av de algoritmer som styr utvärdering och leverans av laserljusdosen.

– Tekniken är viktig för SpectraCure och kan komma att sitta i den förbättrade PDT-teknik som vi planerar att börja använda i kommande kliniska studier, säger SpectraCures tekniska chef Johannes Swartling.

– Patentet innebär att noggrannheten i SpectraCures behandling kan öka ytterligare ett steg, vilket förhoppningsvis kan medföra ännu bättre behandlingsresultat och mindre risk för biverkningar.

Kanada är första land som godkänner patentet, som är under granskning i andra länder. Patenttiden sträcker sig fram till år 2028.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

www.spectracure.se 

Denna information är sådan information som SpectraCure AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017.