Patent är godkänt i Europa

Europeiska patentverket har beviljat ett patent för en engångsartikel som används i samband med SpectraCures teknik för behandling av prostatacancer med fotodynamisk terapi (PDT). Den sterila engångsartikeln är en kombinerad införselnål och optisk fiber som används för att leverera den nödvändiga laserljusdosen till cancertumören.

– Den nu patentskyddade tekniken är strategiskt viktig för SpectraCure eftersom den stärker SpectraCures affärsmodell där vi säljer behandlingspaket snarare än själva laserinstrumentet, säger SpectraCures tekniska chef Johannes Swartling. – Patentet garanterar att enbart SpectraCures sterila engångsartiklar kan användas vid behandling och ger oss möjlighet att fullt ut kontrollera användning och betalning av vår teknik.

Som tidigare meddelats har SpectraCure avtalat med Princess Margaret Hospital i Toronto, Kanada, om att starta en fas 1-studie för behandling av prostatacancer med bolagets teknik. Rekrytering av patienter till studien kommer att påbörjas snarast.

För ytterligare information, se SpectraCures hemsida eller kontakta Dr Masoud Khayyami, VD SpectraCure AB.

Masoud Khayyami,

VD SpectraCure AB (publ)

Telefon: 0708 15 21 90

E-post: mk@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.com