Nytt framsteg i projekt finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

SpectraCure är som tidigare meddelats industriell deltagare i ett stort forskningsprogram inom kvantteknologi, WACQT – Wallenberg Centre for Quantum Technology, som finansieras i huvudsak av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Den 11-12 maj hölls årsmöte i projektet via digital länk. Vid mötet presenterade David Hill, SpectraCures industridoktorand som arbetar i projektet, sina resultat från det senaste året.

Forskningsresultaten handlar om en ny metod att mäta med laserljus djupt inne i kroppen utan att behöva använda optiska fibrer och nålar, med hjälp av avancerad kvantfysikalisk sensorteknik, så kallad Ultrasound Optical Tomography (UOT). Mätningen kan ge svar på om vävnad inne i kroppen drabbats av syrebrist. Metoden kan exempelvis användas för att snabbt avgöra om en patient har drabbats av stroke eller hjärtinfarkt, och för detektion av cancertumörer som ofta utmärks av låg syresättning.

Det system som utvecklats på fysiska institutionen vid Lunds universitet av David Hill och hans kollegor är en fast installation i laboratoriemiljö. Målet i projektet under kommande år är att ta fram ett mobilt system som kan användas i sjukhusmiljö. David Hill har redan visat att det är möjligt att ta fram teknik som kan användas i ett mobilt system.

– Resultaten är intressanta för SpectraCure, eftersom vår behandlingsmetod handlar om att leverera laserljus till cancertumörer djupt inne i kroppen. Dessutom finns stor marknadspotential för andra applikationer inom medicin som exempelvis diagnosstöd vid stroke, hjärtinfarkt och cancer, alltså våra stora folksjukdomar, kommenterar SpectraCures tekniska chef Johannes Swartling, som även är biträdande handledare i David Hills doktorandarbete. 

– Jag ser stora möjligheter med detta mobila system och ser fram emot att kunna introducera ytterligare en produkt med en stor potential utöver IDOSE®, säger Masoud Khayyami, SpectraCures VD.