Möte med kliniskt ansvarig prostataläkare från Toronto anordnas i Lund

SpectraCure ordnar ett internmöte med experter på prostatacancer i Lund tisdag 21 november 2017. Till mötet kommer den ansvarige läkaren för fas 1-studien i Toronto, Dr. Neil Fleshner. Även läkare från Skånes universitetssjukhus kommer att delta. Syftet med mötet är att diskutera de preliminära resultaten från den kliniska fas 1-studie för behandling av återfallspatienter med prostatacancer som just nu genomförs med bolagets teknik för fotodynamisk tumörbehandling (PDT). Vidare kommer man diskutera nya strategier för behandling av prostatacancer med PDT, och kommande kliniska fas 2- och fas 3-studier.

SpectraCure kommer att kommunicera en sammanfattning av slutsatserna från mötet.