Möte inför första patientbehandling vid University of Pennsylvania Hospital i prostatastudie

Som tidigare meddelats är förberedelserna klara inför start av patientbehandlingar i London i SpectraCures kliniska fas 1-studie för behandling av prostatacancer, vi har nu även nått slutfasen vid University of Pennsylvania Hospital (”Penn”) i Philadelphia, USA.

Mötet planeras att äga rum tisdag den 19 juni vid Penn. Vid mötet kommer en genomgång av hela behandlingsproceduren att hållas med läkarteamet under ledning av ansvarig läkare, dr Keith Cengel, och personal från SpectraCure. Strax därefter påbörjas patientbehandlingar även här.

I studien, som är pågående vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, har som tidigare meddelats hittills 6 patienter behandlats med SpectraCures metod för fotodynamisk tumörbehandling (PDT). 

Bakgrund

SpectraCures kliniska fas 1-studie är riktad mot patienter med återfall av prostatacancer efter strålbehandling. Denna patientkategori saknar idag botande behandlingsalternativ i rutinvården. Syftet med studien och kommande studier är att etablera SpectraCures PDT-metod som ett botande behandlingsalternativ för dessa patienter.