Mjukvara för förbättrad bildbehandlingsteknik godkänd för användning i den kliniska studien i USA

MedComs GmbH medicinska bildbehandlingsteknik, som integrerats med SpectraCures IDOSE®-system, har godkänts av Food and Drug Administration (FDA) för användning i den kliniska studien i USA. Integreringen underlättar och effektiviserar behandlingsprocessen.

I december 2021 avslutades ett delvis EU-finansierat utvecklingsprojekt tillsammans med det tyska företaget MedCom GmbH. MedComs GmbH medicinska bildbehandlingsteknik anpassades till SpectraCures IDOSE®-system för behandlingsplanering. MedComs medicinska bildbehandlingsteknik är sedan tidigare godkänd av FDA. Nu är även integreringen, av Medcoms bildbehandlingsteknik och SpectraCures P18 system, godkänd av FDA för användning i den kliniska studien i USA. Bildbehandlingstekniken underlättar och effektiviserar behandlingsprocessen.

Integreringen av MedComs bildbehandlingsteknik och SpectraCures IDOSE®-system förbättrar och effektiviserar behandlingsproceduren. Arbetsflödet för användaren blir enklare, då nålplaceringen i prostatan blir smidigare, och det blir också enklare att uppnå en hög behandlingsprecision. Dessutom kan tiden för patientbehandlingen kortas ned.”, kommenterar Johannes Swartling, teknisk chef för SpectraCure.

Integreringen av MedComs GmbH medicinska bildbehandlingsteknik inväntar godkännande av Health Canada och Medicines & Healthcare products Regulatory Agenc (MHRA) för att, tillsammans med SpectraCures P18-system och IDOSE®, kunna användas i den kliniska studien i Kanada respektive Storbritannien.

För ytterligare information:
Johan Folkunger, VD
E-post: jf@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com 

SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata, med en förhoppning att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som primär prostatacancer, cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på ett egenutvecklat och patenterat behandlingssystem bestående av hårdvara, en laserenhet, som utför PDT-behandling och behandlar själva prostatan i kombination med mjukvara, den patenterade dosplaneringsplattform IDOSE®. Metoden gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser, ca@gwkapital.se, tel +468-503 00 050, och handlas med kortnamn SPEC.