Marknadsmeddelande 6/17 – Handelsstopp i SpectraCure AB:s betalda tecknade unit

För ytterligare information se dagens pressmeddelande från AktieTorget.

Information om betald tecknad unit:
Kortnamn: SPEC BTU
ISIN-kod: SE0009357114
Orderbok-ID: 129131

Stockholm den 18 januari 2017

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via e-post info@aktietorget.se