Marknadsmeddelande 279/16 – Information om företrädesemission i SpectraCure AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (SPEC) med rätt till tilldelning av teckningsrätter är den 25 november 2016. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 28 november 2016.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) nya unit för 0,80 sek/unit. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption, (1:1 á 0,80 sek).

Uniträtterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 2 december 2016 till och med den 14 december 2016.

Betald tecknad unit kommer handlas från och med den 2 december 2016 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 2 december 2016 till och med den 16 december 2016.

Information om uniträtten:

Kortnamn: SPEC UR
ISIN-kod: SE0009357106
Orderboks-ID: 129130
Första handelsdag: Den 2 december 2016
Sista handelsdag: Den 14 december 2016
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad unit:

Kortnamn: SPEC BTU
ISIN-kod: SE0009357114
Orderboks-ID: 129131
Handelsperiod: Den 2 december 2016 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 22 november 2016 

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post
info@aktietorget.se