Marknadsmeddelande 13/17 – Information om teckningsoption TO 2 i SpectraCure AB

Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 (SPEC TO2) är den 27 januari 2017.

Information om optionen:
Kortnamn: SPEC TO2
ISIN-kod: SE0009294853
Orderboks ID:131835
Första dag för handel: 27 januari 2017
Teckningsperiod: 31 januari 2018 till och med den 28 februari 2018
Teckningskurs: 1 SEK
Marketsegment/no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 24 januari 2017

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se