Ledningsgruppen förstärks med Head of Clinical Affairs och Head of Business Development. Ytterligare förstärkning i form av en Quality Assurance Manager


SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för att eliminera inre solida cancertumörer, med återfall av prostatacancer som första indikation. Ledningsgruppen förstärks nu med Johan Glindre, Head of Clinical Affairs och Johan Ingemansson, Head of Business Development.
– Båda arbetar redan i bolaget. Genom att lyfta in dessa roller i vår ledningsgrupp ökar vi ytterligare fokus på dessa för bolaget centrala områden, kommenterar SpectraCures VD, Johan Folkunger.

Bolaget förstärks även med Ludvig Lundström i rollen som Quality Assurance Manager.
– Ludvig Lundström har en gedigen erfarenhet inom medicinteknik med 15 års erfarenhet av kvalitetsarbete, främst på medicintekniska företag. Han har en särskilt stark kompetens inom riskhantering, något som blir allt viktigare i kraven från myndigheterna. Nu stärker vi kvalitetsarbetet med fokus på att certifiera SpectraCures kvalitetssystem samt för att säkerställa att företagets nya generations behandlingssystem följer EU-regelverket för medicinsktekniska produkter (MDR), avslutar Johan Folkunger.

För ytterligare information:

SpectraCure AB (publ) Johan Folkunger, VD

E-post: jf@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.com

SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata, med en förhoppning att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som primär prostatacancer, cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på ett egenutvecklat och patenterat behandlingssystem bestående av en hårdvara, en laserenhet, som utför PDT-behandling och behandlar själva prostatan i kombination med en mjukvara, den patenterade dosplaneringsplattform IDOSE®. Metoden gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt, säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser, ca@gwkapital.se, tel +468-503 00 050, och handlas med kortnamn SPEC.