Läkare uppvisar goda resultat i bröstcancerstudie med PDT i fas 1 och 2a

SpectraCure har, som tidigare meddelats, inlett ett samarbete med en grupp läkare och forskare, i ett nätverk av sjukhus i Londonområdet under Royal Free London NHS Foundation Trust, om behandling av bröstcancer med fotodynamisk tumörbehandling, PDT. Läkarna i Storbritannien har tidigare genomfört en fas 1-studie och fas 2a-studie1 för att utvärdera behandling av bröstcancer med PDT. I det nya samarbetet med SpectraCure planeras för en fas 2b-studie med syftet att utvärdera möjligheten att använda PDT som ett första alternativ till operation och strålbehandling för patienter med bröstcancer.

Stephen G Bown, MD (Cambridge), AM (Harvard), DSc (Hon Lucknow), FRCP Emeritus Prof of Laser Medicine & Surgery, Division of Surgery & Interventional Science, en av initiativtagarna bakom samarbetet säger:
“The SpectraCure IDOSE system is an exciting new approach for estimating the extent of necrosis during PDT, based on real time measurements of light distribution and photobleaching in the area under treatment. The proposed project involves minimally invasive treatment of breast cancers using PDT, with monitoring using conventional imaging (ultrasound, MRI) and the SpectraCure IDOSE system. This will be followed a few days later by surgical resection of the cancer and careful laboratory examination of the excised tissue.

Using the IDOSE system has the major advantage that if insufficient light has been delivered initially this should be detectable immediately and further light delivered during the same treatment.

Our first study of PDT for primary breast cancer showed that the procedure is simple, safe and convenient for the patient without sedation and just local anaesthesia. Histology showed less effect on normal tissue than on cancer, with well-defined areas of tumour necrosis and healing well under way by 10 days after treatment. Only small areas of cancer and adjacent tissue were treated. The new study will treat larger areas and, in suitable cases, aim at complete tumour ablation prior to conventional surgery.

The combination of PDT with IDOSE monitoring has the potential to ablate small breast cancers in their entirety by a relatively straightforward, minimally invasive, image guided technique that is convenient for the patients with minimal damage to surrounding normal tissue.”

– I fas 1 och 2a har gruppen under Royal Free London NHS Foundation Trust använt sig av en nål vid PDT-behandlingen. Vid nästa fas, fas 2b i samarbete med SpectraCure, kommer ett större antal nålar att användas i kombination med IDOSE®, vilket möjliggör behandling av en större tumör. Jag ser fram emot resultaten från denna fas, säger Masoud Khayyami, SpectraCures VD.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och den näst vanligaste cancerformen i världen.
 

1 Artikeln “Photodynamic Therapy in Primary Breast Cancer”, publicerad i Journal of Clinical Medicine, 2020-02-10.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Masoud Khayyami, VD SpectraCure
E-post: mk@spectracure.com

Se även: www.spectracure.com

 

SpectraCure bildades 2003 som ett startup-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för inre solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet. www.spectracure.com

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser, ca@gwkapital.se, tel +468-503 00 050) och handlas med kortnamn SPEC.