Korrigering av pressmeddelande från 2018-03-23 08:58

I pressmeddelande tidigare under dagen angavs felaktigt måttenheten mg istället för ng. Den senast behandlade patienten hade ett PSA-värde på 25 ng/ml före behandlingen. Vid det senaste återbesöket efter behandlingen hade PSA sjunkit till 7 ng/ml, med en nedåtgående trend.