Konceptstudie för nästa generations produkt genomförd

SpectraCure AB har genomfört en konceptstudie inför vidareutveckling av bolagets teknik för behandling av prostatacancer med fotodynamisk tumörterapi, PDT. 

SpectraCures nuvarande PDT-system, SpectraCure P18 med IDOSE, har utvecklats över en tioårsperiod och används för närvarande i en klinisk fas 1-studie för behandling av patienter med återfall av prostatacancer. Innan produktlansering ska systemet uppdateras med modern formgivning samt förbättrat användargränssnitt och ergonomi. Detta steg bedöms nödvändigt inför lansering, bland annat för att sänka produktionskostnaderna för systemet. Vissa av de komponenter och tekniska lösningar som finns i det nuvarande systemet kan uppdateras och ersättas. Dessutom förväntar sig framtida användare att design och användargränssnitt ska motsvara en modern medicinteknisk utrustning. 

– Vi är mycket glada att se nästa generation av P18 ta form, säger Johannes Swartling, SpectraCures tekniska chef. Framstegen i våra kliniska studier möts nu upp med framsteg i utformning av tekniken. Tillsammans med vidareutveckling av mjukvaran IDOSE resulterar detta i att nästa generation av SpectraCures system kommer vara lättare att arbeta med för sjukhuspersonalen och även mer anpassningsbart efter patienternas individuella förutsättningar. Detta kommer att underlätta för läkarna ute på klinikerna att använda SpectraCures system, vilket är en viktig del i lanseringen.

Tillverkningen av produktprototypen påbörjas under 2018.

För ytterligare information, kontakta:

Spectracure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

mk@spectracure.com

www.spectracure.com

Denna information är sådan information som Spectracure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2017.