Kommuniké från extra bolagsstämma i SpectraCure AB (publ)

Den 26 november 2015, hölls extra bolagsstämma i SpectraCure AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades.

Framläggande av kontrollbalansräkning

Kontrollbalansräkning utvisande att bolagets eget kapital, beräknat enligt aktiebolagslagen 25 kap. 14 §, uppgår till bolagets registrerade aktiekapital vilken har granskats av bolagets revisor och lades fram vid extra bolagsstämman.

Lund i november 2015

SpectraCure AB (publ)

STYRELSEN

För mer information:Masoud Khayyami, CEO SpectraCure AB (publ)

Tel: +46 – (0)708 – 152190

E-mail: mk@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.com