Kliniska resultat från SpectraCures fjärde patientbehandling

Den fjärde patienten i SpectraCures fas 1-studie för behandling av patienter med återfall av prostatacancer genomfördes, som tidigare meddelat, den 22 februari. Behandlingen utfördes med den metod för fotodynamisk tumörbehandling (PDT) som SpectraCure utvecklat. På de magnetkamerabilder (MR) av prostata som tagits en vecka efter behandling konstateras att behandlingen haft god påvisbar effekt. Bilderna uppvisar ett tydligt behandlingsresultat och avsedd förändring i prostatakörteln och tumörområdet till följd av PDT-behandlingen.

– Vi ser utomordentlig vävnadsdestruktion i prostata och tumörområdet, kommenterar dr Nathan Perlis, kirurgen som utförde behandlingen vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto.

– Även om resultaten är preliminära börjar vi nu, efter fjärde patientbehandlingen, få en allt mer samlad bild av behandlingarnas effekt. Vi är mycket glada över att vår teknik visar sig fungera på ett flertal patienter, med deras individuella förutsättningar, säger bolagets vd Masoud Khayyami.

Effekten på cancertumören kommer att utvärderas kontinuerligt under den fortsatta uppföljningen av patienterna genom PSA-tester, magnetkameraundersökning, samt vävnadsprover, i enlighet med ett i förväg uppställt protokoll.