Klart att starta fas 1-studie för behandling av prostatacancer

Den kanadensiska läkemedelsmyndigheten Health Canada har gett klartecken att starta SpectraCures fas 1-studie för behandling av återfall av prostatacancer. Därmed kommer studien att påbörjas omgående vid Princess Margaret Hospital i Toronto. Ett uppstartsmöte för studien genomfördes på plats vid Princess Margaret Hospital den 5 oktober. Med godkännandet från Health Canada kan därför rekrytering av frivilliga försökspersoner påbörjas omedelbart. Ett nytt möte är planerat i Toronto 10-11 november för genomgång av patientunderlag och planering av första behandling.

Fas 1-studien syftar till att utvärdera bolagets teknik för interstitiell fotodynamisk tumörterapi (PDT) på patienter som drabbats av återfall av prostatacancer efter strålbehandling. Denna patientgrupp saknar idag vedertagna botande behandlingsalternativ. Studien beräknas omfatta 12-36 patienter och avser att fastställa lämplig läkemedelsdos samt dosering av ljusenergi för PDT-behandlingen. Därefter planeras en efterföljande fas 2-studie som ska utvärdera behandlingseffekten på de fastställda dosnivåerna.

För ytterligare information se SpectraCures hemsida eller kontakta

Masoud Khayyami, VD SpectraCure AB,

Masoud Khayyami,

VD SpectraCure AB (publ)

Telefon: 0708 15 21 90

E-post: mk@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.com