Katarina Svanberg mottagare av prestigefullt forskarpris

SpectraCures medicinskt ansvariga Katarina Svanberg har erhållit prestigefulla SPIE Gold Medal, den högsta utmärkelsen som delas ut av SPIE, det största internationella vetenskapliga sällskapet för forskare och ingenjörer inom optikvetenskap.

Katarina Svanberg är en av SpectraCures grundare och en av forskarna bakom metoden och tekniken som företaget kommersialiserar.  Hon är professor i onkologi vid Lunds universitet, och har en lång forskarkarriär inom tillämpningar av lasermetoder i klinisk onkologi.

SPIE är det största internationella vetenskapliga sällskapet för forskare inom optik- och laservetenskap, med över 18 000 medlemmar. SPIE ger ut 10 vetenskapliga tidskrifter och organiserar över 140 vetenskapliga konferenser årligen.

SPIE Gold Medal är den högsta utmärkelsen som delas ut av sällskapet. Priset ges som erkännande för ”utomordentliga prestationer i optik, elektro-optik eller fotografiska tekniker eller tillämpningar”. Katarina Svanberg tilldelas priset för ”enastående bidrag till biofotonik, särskilt hennes kliniska arbete där hon utforskat och fastställt effekten av fototerapi och in vivo-diagnos. Priset är också ett erkännande av hennes engagemang i arbetet att bygga upp en vetenskaplig och medicinsk infrastruktur i Afrika, och att inspirera unga över hela världen.”

Katarina Svanberg mottog priset vid en prisceremoni i San Diego i början av augusti.

För ytterligare information kontakta:

SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

www.spectracure.se