Informationsmeddelande 2018-02-05

Fler dödsfall av prostatacancer än bröstcancer i Storbritannien

Ett reportage i BBC från 2 februari 2018 visar att antalet män som dör av prostatacancer har ökat drastiskt och överträffar nu antalet dödsfall från bröstcancer för första gången i Storbritannien. En åldrande befolkning innebär att fler män utvecklar och dör av prostatacancer. Prostatacancer är nu den tredje dödligaste cancern i Storbritannien sett till antal dödsfall, efter lung- och tarmcancer.

I reportaget refereras även till den framgångsrika kliniska studien för fotodynamisk tumörbehandling (PDT) av prostatacancer som rapporterades av ett annat bolag i BBC, december 2016. De vetenskapliga resultaten, som publicerades i The Lancet Oncology, omfattade 200 män som behandlats med PDT bland annat på University College Hospital London (UCL Hospital), varav ca 49% blev botade.

– I den tidigare rapporterade studien levererades laserdosen av en standardutrustning med god marginal mot omkringliggande frisk vävnad för att undvika biverkningar, säger SpectraCures vd Masoud Khayyami.

– Det innebär att man riskerar att missa den vanligtvis mycket expansiva delen av tumören som ligger mot frisk vävnad. Med SpectraCures IDOSE®-system kan vi behandla tumören med hög precision ut mot frisk vävnad, samtidigt som vi minimerar risken för biverkningar, fortsätter Masoud Khayyami.

SpectraCure har ingått ett samarbete med UCL Hospital. Samarbetet omfattar de fortsatta kliniska studierna om behandling av patienter med återfall i prostatacancer med bolagets PDT-teknik. Patientbehandlingarna i London beräknas ske inom den närmaste tiden. 

Länk till BBCs reportage, februari 2018: http://www.bbc.com/news/health-42890405 

Länk till PDT studien, december 2016: http://www.bbc.com/news/health-38304076

För ytterligare information kontakta:
Spectracure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90
E-post: mk@spectracure.com
Hemsida:
www.spectracure.se

___________________________________________________________________________

SpectraCure i korthet: SpectraCure bildades 2003 som ett spin-of från Lunds Universitets avdelningar för medicinska laser tillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och bukspottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals.