Huvudägare lånar ut aktier för tilldelning till tecknarna i den riktade emissionen

Huvudägaren i Spectracure AB (publ) har utlånat 7 000 000 aktier att, i den utsträckning teckningen i den riktade emissionen så föranleder, tilldelas efter inbetald teckningslikvid. De utlånade aktierna finns nu tillgängliga för detta ändamål. Utlåningen av dessa aktier är endast kortsiktigt fram till dess att nyemissionen registrerats hos bolagsverket, vilket beräknas ske före julhelgerna.

G&W Fondkommission agerar som finansiell rådgivare till Spectracure AB i samband med transaktionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta:
Spectracure AB, VD Dr Masoud Khayyami, telefon: 0708-15 21 90.
E-post: mk@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com

Om Spectracure:
SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds Universitets avdelningar för medicinska laser-tillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och bukspottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals. SpectraCure planerar att starta fas I och senare fas II prövningar tidigt 2016. De kliniska prövningarna planeras att utföras vid framstående Pennsylvania University Hospital i Philadelphia, USA, och Princess Margret Hospital i Toronto, Kanada.