Health Canada har godkänt SpectraCures nya behandlingsystem för användning i kliniska studier

Health Canada har godkänt SpectraCures nya generation av behandlingsystem för användning i kliniska studier för behandling av återfall av prostatacancer. Behandlingsystemet kommer att ersätta det befintliga systemet i den pågående kliniska studien. Behandlingsystemet är sedan tidigare godkänt av amerikanska Food and Drug Administration (FDA).

Behandlingsystemet möter de regulatoriska kravet att vara funktionellt likvärdigt med det föregående systemet eftersom det ska användas i samma studie. Det nya behandlingsystemet, som är mindre, har lägre tillverkningskostnad och är mer lättanvänt än det tidigare systemet, har även bättre teknisk prestanda vilket kan ge möjlighet till bättre precision och snabbare behandlingar.

”Health Canadas godkännande av vårt nya behandlingsystem är viktigt för oss, eftersom personal vid sjukhusen i vår kliniska studie, efter träning, själva kommer att kunna använda det utan närvaro av personal från SpectraCure. Det öppnar upp för att vi kan genomföra den kliniska studien på fler sjukhus än idag, vilket kommer att bidra till att öka takten i studien,” säger Johan Folkunger, SpectraCures VD.

 

För ytterligare information:

SpectraCure AB (publ) Johan Folkunger

E-post: jf@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.com

 

 

SpectraCure utvecklar ett behandlingsystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata, med en förhoppning att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som primär prostatacancer, cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på ett egenutvecklat och patenterat behandlingsystem bestående av en hårdvara, en laserenhet, som utför PDT-behandling och behandlar själva prostatan i kombination med en mjukvara, den patenterade dosplaneringsplattform IDOSE®. Metoden gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingsystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt, säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingsystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser, ca@gwkapital.se, tel +468-503 00 050, och handlas med kortnamn SPEC.