Godkänd patentansökan för SpectraCure i Europa

Det europiska patentverket har godkänt SpectraCures ansökan om skydd för

SpectraCures system som innehåller en kombination av en nål och en optisk fiber som är ihopsatta för PDT, Photothermal eller PDT diagnostics för behandling av invärtes cancertumörer. Vid interstitiell fotodynamisk terapi (IPDT) och liknande behandling eller diagnostik av cancertumörer är en av utmaningarna att transmittera ljus till vävnaden. Vanligen sätts optiska fibrer in i tumören och ljuset kopplas in i dem. I detta patent beskrivs förbrukningsmaterial, som till exempel kombinerar en nål och en optisk fiber till en enhet, vilket kan underlätta detta jämfört med de lösningar som finns idag.

För ytterligare information se SpectraCures hemsida eller kontakta Masoud Khayyami, VD SpectraCure AB,

Masoud Khayyami,

VD SpectraCure AB (publ)

Telefon: 0708 15 21 90

E-post: mk@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.com 

Om SpectraCure:

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds Universitets avdelningar för medicinska lasertillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT. Denna behandlingsmetodik är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och bukspottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals.