Fullständiga förslag inför extra bolagsstämma 2015-11-26

Kompletterande handlingar inför SpectraCures extra bolagsstämma den 26 november 2015 i Magistratsvägen 10, Lund.

Handlingarna finns även tillgängliga på www.spectracure.se

För ytterligare information se SpectraCures hemsida eller kontakta

Masoud Khayyami, VD SpectraCure AB,

Masoud Khayyami,

VD SpectraCure AB (publ)

Telefon: 0708 15 21 90

E-post: mk@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.com