Full läkemedelsdos uppnådd i prostatastudie

I den fas 1-studie som SpectraCure genomför för behandling av patienter med återfall av prostatacancer har den tredje och slutliga nivån för läkemedelsdosen nu uppnåtts. Den första patienten på full dos behandlades i veckan vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, Kanada. Behandlingsmetoden, så kallad fotodynamisk tumörbehandling (PDT), innebär att patienten ges ett ljusaktiverat läkemedel som ansamlas i tumören. När cancervävnaden belyses av laserljus av rätt våglängd aktiveras läkemedlet och slår ut tumören.

I studien har läkemedelsdosen (verteporfin) först ökats successivt i tre steg, och inga signifikanta biverkningar har observerats. Därefter ska laserljusdosen ökas i tre steg.

– Det är glädjande att vi nu har nått så långt att vi har uppnått full läkemedelsdos i studien, säger den ansvarige läkaren i studien Neil Fleshner, professor och överläkare vid urologiska kliniken vid sjukhuset i Toronto. Inga biverkningar har uppstått så här långt. Vid nästa behandling kommer vi att börja öka ljusdosen med SpectraCure-systemet, och vi närmar oss då den PDT-dos som vi förväntar oss ska ge full effekt.

Fram tills nu har det kliniska protokollet stipulerat en uppföljningstid på minst en månad mellan behandlingarna. I den senare delen av studien som startar på nästa nivå kan flera patientbehandlingar utföras under kortare tid. Behandlingarna i fas 1-studien kommer att fortgå under återstoden av 2017. Efter sista behandling i fas 1 planeras en fortsättning i en fas 2-studie, där en grupp patienter kommer att behandlas med den behandlingsdos som fastställts i fas 1.

Målgruppen för studien är patienter som fått återfall av prostatacancer efter att ha strålbehandlats. För denna patientgrupp saknas botande behandlingsalternativ i rutinvården, och de är normalt hänvisade till hormonblockerande behandling för att hämma tumörens tillväxt. Hormonell behandling medför ofta oönskade biverkningar. SpectraCure har som mål att kunna erbjuda ett botande behandlingsalternativ för dessa patienter, med färre och lindrigare biverkningar.

För ytterligare information, kontakta:  

Spectracure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

E-post: mk@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.com 

Denna information är sådan information som Spectracure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017.  

____________________________________________________________________________

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-of från Lunds Universitets avdelningar för medicinska laser- tillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och buk- spottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals.