Framgångsrik klinisk studie för behandling av prostatacancer med PDT

Läkare vid University College London Hospital (UCL Hospital) i London har presenterat resultaten av en klinisk studie som omfattar över 400 män med prostatacancer. Den vetenskapliga rapporten publiceras i The Lancet Oncology, och BBC rapporterar om nyheten. Metoden i studien är fotodynamisk tumörbehandling (PDT), enligt samma princip som den metod SpectraCure utvecklar.

Studiens ansvarige läkare, professor Mark Emberton vid UCL Hospital, beskriver metoden och resultaten som “omvälvande”. I studien försvann cancern helt hos 49% av de behandlade patienterna, och mycket få biverkningar rapporterades. Efter två års uppföljning fanns inga biverkningar rapporterade.

PDT innebär att patienten tillförs ett läkemedel som aktiveras av laserljus. När läkemedlet träffas av laserljuset förstörs cancercellerna i behandlingsområdet.

Katarina Svanberg, professor i onkologi och SpectraCures medicinskt ansvariga, menar att studien är ett tydligt bevis för att PDT som behandlingsmetod är mycket lovande.

– Studien i London använder ett annat ljuskänsligt läkemedel än SpectraCure, men de är ganska likvärdiga, kommenterar Katarina Svanberg.

– I studien i London använde man inte den form av avancerad dosstyrning av laserljuset som SpectraCure har utvecklat. Trots det fick man goda resultat. Jag menar att med SpectraCures teknik kan man förvänta sig ännu bättre resultat, säger Katarina Svanberg.

I studien vid UCL användes en medicinsk laser av standardtyp för att aktivera PDT-effekten. SpectraCure har utvecklat ett system under benämningen IDOSE som möjliggör avancerad behandlingsplanering och styrning av laserljusdosen, vilket ger möjligheter till betydligt bättre precision än en standardlaser.

– I studien i London levererades laserdosen med stor marginal mot omkringliggande friska vävnader för att undvika biverkningar, säger SpectraCures VD Masoud Khayyami.

– Det innebär att man riskerade att missa en del av tumören. Med IDOSE kan vi behandla tumören med stor precision utan att öka risken för biverkningar, fortsätter Masoud Khayyami.

SpectraCure har nyligen startat en klinisk studie för behandling av återfallspatienter med prostatacancer i Kanada med PDT och SpectraCures IDOSE-system och med det ljuskänsliga läkemedlet verteporfin.

I oktober undertecknades en avsiktsförklaring mellan SpectraCure och UCL Hospital om framtida samarbete, vilket öppnar för att SpectraCure kan komma att förlägga en framtida klinisk studie vid samma klinik som utfört den nu rapporterade studien.

För ytterligare information kontakta:

Spectracure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

E-post: mk@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.se

Länkar

http://www.bbc.com/news/health-38304076

http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(16)30661-1/fulltext?rss=yes