Framgångsrik avslutning av utvecklingsprojekt med MedCom

SpectraCure och medicinteknikföretaget MedCom GmbH har avslutat sitt gemensamma utvecklingsprojekt. Målet, ett integrerat behandlingssystem där MedComs mjukvara ingår som en systemkomponent i SpectraCures IDOSE-system, har framgångsrikt uppnåtts.
SpectraCure avser att börja använda det kompletta systemet med MedComs systemkomponent i kliniska studier under 2022.

SpectraCure har sedan 2019 drivit ett delvis EU-finansierat utvecklingsprojekt tillsammans med det tyska företaget MedCom GmbH. Syftet har varit att anpassa MedComs medicinska bildbehandlingsteknik till SpectraCures IDOSE-system för behandlingsplanering, och därmed förbättra och effektivisera behandlingsproceduren. Projektet har nu formellt avslutats och målet har uppnåtts: ett integrerat behandlingssystem där MedComs mjukvara ingår som en systemkomponent i SpectraCures IDOSE-system.

 

MedCom använder en modernare bildbehandling och nålstyrning än den teknik SpectraCure tidigare använt.

”Med den här integrationen gör vi det enklare att uppnå en hög behandlingsprecision samtidigt som MedComs bildbehandling minskar tiden för patientbehandlingen och underlättar arbetsflödet för användaren. Detta ger stora fördelar både för att skapa acceptans för SpectraCures behandlingsmetod och för att minska vårdkostnaderna” kommenterar Johan Folkunger, VD SpectraCure.

 

MedComs systemkomponent är CE-märkt och godkänd av amerikanska FDA. Den nya generationen av SpectraCures behandlingssystem med IDOSE® godkändes av FDA för användning i kliniska studier i juni 2021. SpectraCure avser att börja använda det kompletta systemet med MedComs systemkomponent i kliniska studier under 2022.

 

För ytterligare information:
 

SpectraCure AB (publ) Johan Folkunger, VD

E-post: jf@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.com

 

SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata, med en förhoppning att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som primär prostatacancer, cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på ett egenutvecklat och patenterat behandlingssystem bestående av en hårdvara, en laserenhet, som utför PDT-behandling och behandlar själva prostatan i kombination med en mjukvara, den patenterade dosplaneringsplattform IDOSE®. Metoden gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt, säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser, ca@gwkapital.se, tel +468-503 00 050, och handlas med kortnamn SPEC.