Förbättrad behandlingsteknik i kampen mot prostatacancer används direkt i pågående klinisk studie

Samarbetet mellan SpectraCure och det tyska bolaget MedCom GmbH har resulterat i en förbättrad teknik som kommer att användas i SpectraCures pågående kliniska studie. Tekniken innebär ökad precision, noggrannhet och säkerhet – samtidigt som behandlingstiden för återfall av prostatacancer minskas.

SpectraCure driver ett EU-finansierat utvecklingsprojekt, tillsammans med MedCom GmbH. Syftet med projektet att anpassa MedComs medicinska bildbehandlingsteknik till SpectraCures IDOSE-system för behandlingsplanering, och därmed förbättra och effektivisera IDOSE. Projektet har nu nått en punkt där MedComs system kommer att användas tillsammans med IDOSE direkt vid patientbehandlingar i SpectraCures pågående kliniska studie för behandling av återfall av prostatacancer. 

MedComs system kommer att användas tillsammans med IDOSE® vid fortsatta patientbehandlingar vid University College London Hospital under hösten. I fortsättningen av projektet kommer sedan MedComs system att integreras med IDOSE® till ett gemensamt system, med SpectraCure som ägare och MedCom som underleverantör. 

Behandlingsmetoden och dess styrkor
SpectraCures behandlingsmetod bygger på att optiska fiber som leder laserljus till cancertumören placeras med stor noggrannhet på förutbestämda positioner i prostatan. Precisionen i positioneringen är en förutsättning för att SpectraCures IDOSE-system ska leverera korrekt dos till tumören, utan att skada omkringliggande friska vävnader. Placeringen av nålar med optiska fibrer sker med hjälp av ultraljudsavbildning.

MedCom använder en modernare bildbehandling och nålstyrning än den teknik SpectraCure tidigare använt. MedComs bildbehandling ger möjlighet att minska tiden för patientbehandlingen kraftigt, vilket ger stora fördelar både för att skapa acceptans för SpectraCures behandlingsmetod och för att minska vårdkostnaderna.

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.