Fler resultat från fas 1-studie

Resultat från utvärderingen av PSA-värden har rapporterats in i den kliniska fas 1-studie som SpectraCure genomför för behandling av återfallspatienter med prostatacancer med bolagets teknik för fotodynamisk tumörbehandling (PDT). PSA (prostata-specifikt antigen) är en blodmarkör som kan indikera närvaro av en cancertumör i prostata.

De senast behandlade patienterna hade PSA-värden på 4,7 ng/ml respektive 5,7 ng/ml före behandling, och en månad efter behandling hade värdena sjunkit till 0,3 ng/ml respektive 3,5 ng/ml.

SpectraCure har tidigare kommunicerat att magnetkamerabilder (MR) av prostata tagna en vecka efter behandling uppvisade en tydlig destruktion av tumörområdet, vilket är den avsedda effekten av PDT-behandlingen.

Det ska understrykas att det huvudsakliga målet med fas 1-studien är att visa att SpectraCures behandlingsmetod är säker och att fastställa rätt dosnivå. De preliminära resultaten antyder även att metoden har avsedd effekt, vilket är ett sekundärt mål för fas 1-studien.