Fler positiva effekter av SpectraCures behandlingsmetod påvisade

PDT levererat via SpectraCures behandlingsmetod kan både förstöra cancertumörer och samtidigt aktivera kroppens immunsystem för att igenkänna och slå ut andra cancerceller i kroppen.

Forskare vid Harvard Medical School har demonstrerat tydliga resultat vid cancerbehandling med PDT, fotodynamisk tumörterapi, som visar immunologisk respons vid PDT. Effektivare strategier för att förstärka effekten utvecklas löpande.

Det har tidigare varit känt att PDT-behandling aktiverar immunförsvaret och därmed stärker kroppens eget försvar mot cancerceller, och på detta sätt stimulerar en långsiktig specifik anti-tumöraktivitet.

Det unika med Spectracures IPDT-system som bygger på att patienten ges ett fotoaktiverande läkemedel kombinerat med laserljus är dess ljusdosering. Den ser till att ljuset levereras i rätt terapeutisk nivå till tumören men skonar omkringliggande vävnad.

SpectraCures PDT-system som ger en dubbel behandlingseffekt är lämplig för interna cancertumörer av olika slag, t.ex. i prostata och bukspottkörtel men även andra indikationer som cancer i huvud och halsregionen.

http://www.nature.com/nrc/journal/v6/n7/abs/nrc1894.html

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1586/eci.10.81

http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2519373

För ytterligare information se SpectraCures hemsida eller kontakta Masoud Khayyami, VD SpectraCure AB,

Masoud Khayyami,

VD SpectraCure AB (publ)

Telefon: 0708 15 21 90

E-post: mk@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.com 

Om SpectraCure:

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds Universitets avdelningar för medicinska lasertillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT. Denna behandlingsmetodik är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och bukspottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals.