Felaktig information på Dagens Industris hemsida gällande Masoud Khayyamis aktier i SpectraCure AB (publ)

Den 3 december 2015 publicerades ett pressmeddelande på Aktietorget och SpectraCures hemsida där det informerades om att huvudägaren i SpectraCure AB (publ) Masoud Khayyami, utlånade 7 000 000 aktier. Utlåningen av aktierna är kortsiktig och fram till dess att nyemissionen registrerats hos bolagsverket.

Dagens Industri publicerade felaktig information på sin hemsida di.se under ”Stockwatch” – ”SpectraCure” – ”Insider” att Masoud Khayyami sålt 7 000 000 aktier. Men det var felaktig information.

Dagens Industri har informerats om felet och förväntas korrigera informationen.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB (publ), VD Dr. Masoud Khayyami,
Telefon: 0708-15 21 90.
Epost: mk@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com

     Om Spectracure:
SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds Universitets avdelningar för medicinska laser-tillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och bukspottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals. SpectraCure planerar att starta fas I och senare fas II prövningar tidigt 2016. De kliniska prövningarna planeras att utföras vid framstående Pennsylvania University Hospital i Philadelphia, USA, och Princess Margret Hospital i Toronto, Kanada