Ett välkommet tillskott till den intensiva produktutvecklingen. SpectraCure erhåller forskningsbidrag från EU

SpectraCure (http://www.spectracure.com) har tilldelats EU-finansiering som stärker forskningen inom bolagets IDOSE-teknik, som används för att behandla prostatacancer med SpectraCures IDOSE dosplaneringsplattform och fokal fotodynamisk tumörbehandling (PDT). Finansieringen möjliggör anställning av en ung forskare under fyra år.

Finansieringen är del av ett Innovative Training Network där SpectraCure medverkar, och delas ut genom EU-samarbetets stora ramprogram för forskningsstöd, Horizon 2020, och täcker anställningen av en ung forskare (så kallad Early Stage Researcher) under fyra år. Nätverket består av universitet och företag i EU-länderna med temat användning av laserteknik och fotonik inom medicinsk forskning.

– Forskartjänsten som betalas av EU-finansieringen blir ett välkommet tillskott till vår redan intensiva utveckling av IDOSE-tekniken för behandling av prostatacancer och på sikt eventuellt andra cancerformer som t ex bröstcancer. Dessutom är det ett kvitto på att vår forskning håller hög klass. Den här formen av bidrag tilldelas i stark konkurrens och är prestigefullt, säger SpectraCures tekniska chef Johannes Swartling.

Processen för att rekrytera en forskare kommer att inledas omgående. Forskaren kommer att vara inskriven som doktorand vid Lunds universitet, men huvuddelen av arbetet kommer utföras på SpectraCure. Syftet är också att ett utbyte ska ske mellan universiteten och de andra företagen i nätverket. Sekretess och IP-rättigheter regleras av ett avtal mellan parterna innan projektet startar.