Etiknämnd godkänner SpectraCures prostatastudie

Etiknämnden för kliniska prövningar Toronto, Kanada, har godkänt SpectraCures kliniska studie för behandling av patienter med återfall av prostatacancer med bolagets metod för fotodynamisk tumörbehandling (PDT). Studien, en fas 1-studie, kommer att genomföras vid Princess Margaret Hospital i Toronto. Syftet med studien är att visa att metoden är säker att använda samt att bedöma vilken ljusdos som krävs för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt.

Antalet patienter som behandlas kommer ligga i intervallet 12-36 där det slutliga antalet avgörs av vilken ljusdos som visar sig vara nödvändig. Omkring 20 patienter är mest troligt.

Patientgruppen som studien är riktad mot är män som fått strålbehandling men där cancern kommit tillbaka. Denna grupp saknar idag botande behandlingsalternativ och erbjuds normalt hormonbehandling för att hålla tillbaka tumörtillväxten.

Studien kommer även att utföras vid University of Pennsylvania Hospital i Philadelphia, USA.

För ytterligare information se SpectraCures hemsida eller kontakta

Masoud Khayyami, VD SpectraCure AB,

Masoud Khayyami,
VD SpectraCure AB (publ)
Telefon: 0708 15 21 90
E-post: mk@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com