Deep Light Vision, som till 30% ägs av SpectraCure, har beviljats bidrag från Vinnova

Som tidigare meddelats har SpectraCure gått in som största ägare i det nybildade bolaget Deep Light Vision AB, som har syftet att utveckla och kommersialisera en ny medicinsk bildgivningsteknik, Ultrasound Optical Tomography (UOT). Tekniken har tagits fram av en forskargrupp vid Lunds universitet delvis inom ramen för ett forskningsprojekt finansierat av Wallenberg Centre for Quantum Technology, där SpectraCure varit delaktig som industripartner.

Nu har Vinnova beviljat ett bidrag om 1 miljon kronor till ett projekt för vidareutveckling av UOT, med inriktning mot användning av UOT för diagnostik av bröstcancer. Projektbidraget från Vinnova kommer att delas av tre parter: Deep Light Vision AB (200 000 kr), avdelningen för atomfysik vid Lunds universitet (600 000 kr), och avdelningen för diagnostisk radiologi vid Lunds universitet (200 000 kr).  

Projektbidraget delas ut inom ramen för utlysningen ”Quantum Step-up 2022”, och är tänkt att löpa fram till juli 2023 med start i november 2022. Målet med projektet är att göra en pre-klinisk utvärdering av UOT för användning inom bröstcancerdiagnostik, och en utvärdering av den kommersiella potentialen inom detta område.

Avdelningen för diagnostisk radiologi bedriver forskning inom bröstcancerdiagnostik och kommer att bidra med kunskap om bilddiagnostik för bröstcancer, och med specialkunskap inom bildrekonstruktion. Det finns ett medicinskt behov av fler verktyg för bröstcancerdiagnostik, exempelvis som ett alternativ till invasiv vävnadsprovtagning för kvinnor med misstänkt cancertumör. 

Resultaten som genereras av projektet kommer att användas i den fortsatta utvecklingen av ett kommersiellt system för UOT.

”Att Vinnova beviljar det här bidraget är ett kvitto på att utvecklingen inom UOT har stor potential och kan skapa klinisk nytta i framtiden. Det är en bra början på den resa som Deep Light Vision har framför sig”, säger Johannes Swartling, CTO i SpectraCure.

 

För ytterligare information:
Johan Folkunger, VD
E-post: jf@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com

SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata, med en förhoppning att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som primär prostatacancer, cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på ett egenutvecklat och patenterat behandlingssystem, Q-PRO®, bestående av hårdvara – en laserenhet – som utför PDT-behandling och behandlar prostata i kombination med mjukvara, den patenterade dosplaneringsplattform IDOSE®. Metoden gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser och handlas med kortnamn SPEC.