Bildmaterial från klinisk FAS 1-studie

Vid PhotonicSwedens Workshop on Photonics for Life Science and Regional Innovation Strategies i Kista den 17 oktober höll SpectraCures tekniska chef, Johannes Swartling, en föreläsning om företaget.

Bolaget har tidigare meddelat att den senast behandlade patienten före behandlingen hade ett PSA-värde på 4.9 ng/ml och vid återbesök efter behandlingen hade värdet sjunkit till 0.3 ng/ml, vilket indikerar att cancertumören var utslagen. Vid föreläsningen visade Johannes Swartling bilder från de magnetkameraundersökningar (MR) som gjordes före och efter behandlingen. Dessa MR-bilder i kombination med uppmätta förändringar i PSA-värdet utgör en tydlig indikation på att tumören blivit utslagen och att behandlingen haft avsedd effekt.

Studiens huvudsakliga mål är att visa att SpectraCures behandlingsmetod är säker och att fastställa rätt dosnivå. De preliminära resultaten visar även att metoden har avsedd effekt, vilket är ett sekundärt mål för fas 1-studien.

Bilderna bifogas med detta pressmeddelande.