Avtal signerat med CRO-bolag för planering av kliniska studier

SpectraCure har skrivit avtal med Larix A/S, ett CRO-bolag (Contract Research Organisation) för resursstöd inför de kliniska studierna avseende behandling av prostatacancer i USA och Kanada.

Danmarksbaserade Larix A/S har haft en stark tillväxt som CRO-bolag under senare år, inkluderande förvärv av andra CRO-bolag i bland annat Sverige och Danmark. Företaget har svenska kontor i Stockholm och Lund och erbjuder heltäckande tjänster för kliniska studier. Det är främst Lundakontoret som kommer att arbeta med SpectraCure under perioden fram till start av de kliniska studierna.

– Vi välkomnar samarbetet med Larix, säger SpectraCures VD Masoud Khayyami. I ett förhållandevis litet medtech-bolag som SpectraCure kan vi inte ha en organisation för att driva kliniska studier helt själva. Vi kommer att ha stor nytta av den specialistkompetens Larix erbjuder.

För närvarande förhandlar SpectraCure med de sjukhus där studierna ska genomföras, University of Pennsylvania Hospital i Philadelphia och Princess Margaret Hospital i Toronto, om detaljerna i avtalen avseende studierna. Larix kommer att bistå med att få fram avtalen så snabbt som möjligt.

– Vi är i stora drag överens om omfattningen av avtalen, säger Masoud Khayyami. Nu handlar det om att få alla detaljer på plats, vilket kräver en del noggrant arbete.

SpectraCure planerar att starta studierna så fort avtalen är klara.

För ytterligare information, se SpectraCures hemsida eller kontakta Dr Masoud Khayyami, VD SpectraCure AB.

Masoud Khayyami,
VD SpectraCure AB (publ)
Telefon: 0708 15 21 90
E-post: mk@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.com