Avtal klart med University of Pennsylvania Hospital för klinisk studie om behandling av prostatacancer

SpectraCure har tecknat avtal med University of Pennsylvania Hospital (“Penn Hospital”) i Philadelphia, USA. Avtalet berör kliniska studier om behandling av patienter med återfall i prostatacancer med bolagets teknik för fotodynamisk tumörterapi (PDT). Penn Hospital kommer att vara delaktigt i den fas 1-studie som även genomförs vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, Kanada. Därefter planeras en fortsättning i en fas 2-studie.

Som tidigare meddelats kommer även University College London Hospital i London, UK, att medverka i fas 1-studien. Det innebär att rekrytering av patienter kommer att pågå parallellt i Philadelphia, London och Toronto, och resultaten kommer sedan att sammanställas.

– Det är mycket glädjande att vi nu har ett avtal med Penn på plats, kommenterar vd Masoud Khayyami. Dels är det viktigt för att kunna hålla en hög takt i det kliniska programmet framöver, och dels är det strategiskt betydelsefullt för kommersialisering och godkännande från myndigheterna att ha studien förlagd i USA. Penn Hospital är ett mycket välrenommerat sjukhus.