Avtal klart med sjukhus i London för kliniska studier om behandling av prostatacancer

SpectraCure har tecknat ett avtal med University College London Hospital (UCL Hospital). Avtalet omfattar de fortsatta kliniska studier om behandling av patienter med återfall i prostatacancer med bolagets teknik för fotodynamisk tumörterapi (PDT). UCL Hospital kommer initialt att medverka i den fas 1-studie som även genomförs vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, Kanada. Därefter planeras en fortsättning i en fas 2-studie.

Medverkan av UCL Hospital i fas 1-studien innebär att rekrytering av patienter kommer att pågå parallellt i London och Toronto, och resultaten kommer sedan att sammanställas.

– Vi är mycket nöjda med att ha ett avtal med Londonsjukhuset på plats, kommenterar vd Masoud Khayyami. UCL Hospital är ett mycket välrenommerat sjukhus och vi räknar med att takten i fas 1-studien nu kommer att kunna öka.