Avtal för klinisk studie klart

SpectraCure har skrivit avtal med University Health Network (UHN) i Toronto, Kanada, för att genomföra en fas 1-studie för behandling av återfallscancer i prostata. UHN är huvudman för kliniken vid Princess Margaret Hospital där studien ska utföras. Avtalet är helt i linje med det kliniska program för utveckling av SpectraCures teknik som tidigare kommunicerats.

Princess Margaret Hospital i Toronto är ett av världens ledande cancersjukhus och läkarteamet som kommer att arbeta med SpectraCures studie har varit nära involverade i studiens design och upplägg.

– Avtalet med UHN är en viktig milstolpe i arbetet med de kliniska studierna, säger SpectraCures VD Masoud Khayyami.

Vad händer nu?

Ett tjugotal patienter planeras att behandlas i fas I, och därefter görs en utvärdering av vilken dos som är optimal att gå vidare med i en fas 2-studie.

Amerikanska FDA och den kanadensiska motsvarigheten Health Canada har sedan tidigare godkänt protokollet för studieupplägget.

Studien kommer att utföras parallellt vid University of Pennsylvania Hospital i Philadelphia, USA (“Penn”).

– Planeringen för Penn fortgår parallellt, säger Masoud Khayyami. Studien i Toronto kan dock starta innan allt är klart vid Penn, så vi behöver inte vänta på att båda sajterna är redo, vilket är en fördel och vi vinner tid.

Målet med fas 1-studien är att utvärdera SpectraCure behandlingsteknik för återfall av prostatacancer med så kallad interstitiell fotodynamisk behandling, PDT. Behandlingen går ut på att patienten ges ett läkemedel som aktiveras lokalt i prostata av SpectraCures medicinska laserenhet, så att tumörvävnaden slås ut.

För ytterligare information kontakta:

Spectracure AB, VD Dr Masoud Khayyami, telefon: 0708-15 21 90.

E-post: mk@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.com

Om Spectracure:

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds Universitets avdelningar för medicinska laser-tillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och bukspottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals. SpectraCure planerar att starta fas I och senare fas II prövningar i 2016. De kliniska prövningarna planeras att utföras vid framstående Pennsylvania University Hospital i Philadelphia, USA, och Princess Margret Hospital i Toronto, Kanada.