Årsredovisning 2019

SpectraCure AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2019 nu är publicerad, se bifogad fil.

Länk till Bolagets övriga ekonomiska rapporter.