Årsredovisning 2017

Härmed publiceras bolagets årsredovisning för 2017. Vänligen se bifogad fil.