Årsredovisning 2015 samt styrelsens förslag till bemyndigande

Se årsredovisning 2015 samt Styrelsens förslag till bemyndigande i bifogade pdf:er.