Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i SpectraCure AB

Valberedningen har beslutat att föreslå omval av styrelseledamöterna Ingemar Kihlström, Katarina Svanberg, Sune Svanberg, Ulf Bladin och Hans Bornemark vid årsstämman i SpectraCure AB (publ) tisdagen den 18 maj 2021. Ingemar Kihlström föreslås för omval som styrelseordförande. Masoud Khayyami, nuvarande styrelseledamot, har avböjt omval.

"Jag kommer att kvarstå i en rådgivande roll. Mitt starka engagemang för bolaget kommer att fortsätta och jag kommer att noga följa dess fortsatta utveckling", kommenterar Masoud Khayyami.

"Jag vill tacka Masoud Khayyami för hans hängivna och långa engagemang i bolaget. Han har under mer än ett decennium ägnat sitt liv åt SpectraCure som styrelseledamot", säger Ingemar Kihlström.

Valberedningen har beslutat att föreslå Dr. Homer Pien som ny styrelseledamot.

"Det gläder mig mycket att Homer Pien, som nyligen var Senior Vice President och Chief Scientific Officer för Philips Precision Diagnosis-kluster, har accepterat att bli nominerad till SpectraCures styrelse", säger Ingemar Kihlström.

"Jag är hedrad och glad över att bli nominerad som styrelseledamot. Fotodynamisk terapi har en enorm potential för lokaliserad och exakt behandling av vissa typer av cancer, och jag är glad att få vara med och stödja SpectraCure på dess resa för att lägga till ännu ett vapen i kampen mot cancer", kommenterar Homer Pien.

Dr. Homer Pien har nyligen gått i pension från Philips efter att ha haft olika befattningar, bland annat som CSO och Chief Technology Officer för Imaging System-verksamheten. Innan Homer Pien började på Philips var han verksam vid Massachusetts General Hospital och Harvard Medical School i nio år. Han har också haft roller i olika nystartade företag och forskningslaboratorier i USA, och han har en doktorsexamen i datavetenskap och en magisterexamen i teknisk förvaltning.

En presentation av de nuvarande styrelseledamöterna finns på SpectraCures webbplats, www.spectracure.com.

SpectraCures valberedning inför årsstämman 2021 består av Fredrik Nilsson, som representerar sitt eget innehav och närståendes innehav, Dan Persson, som representerar sitt eget innehav och slutligen Jan Karlsson, som representerar sitt eget innehav.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Valberedningens ordförande, Fredrik Nilsson, tfn + 46 733 172 883.

 

SpectraCure är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet. www.spectracure.com

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som bolagets Certified Adviser, ca@gwkapital.se, tel. +46(0) 8 503 00 050. Aktien handlas under ticker SPEC.