Största ägaren i SpectraCure tecknar fullt för hela sin andel

SpectraCures huvudägare och verkställande direktör Masoud Khayyami fulltecknar genom sitt bolag Cardeon Futuring Finance sin andel i bolagets teckningsoptionsprogram TO3, motsvarande 1 653 382 teckningsoptioner. Cardeon Futuring Finance totala innehav efter emissionen utgör därmed 2 480 073 st aktier. 

Före förvärvet ägde Masoud Khayyami privat och med bolag 13 227 059 antal aktier motsvarande 16,21% av kapitalet och rösterna. Efter förvärvet äger Masoud Khayyami privat och med bolag 14 053 750 antal aktier.

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna i TO3-programmet innebär att varje tvåtal (2) teckningsoptioner ger rätt till teckning av en (1) ny aktie i SpectraCure till teckningskursen 6,50 kr. Teckningstiden för SpectraCures teckningsprogram TO3 startade fredagen den 1 november och pågår fram till och med fredagen den 29 november. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer kassan i bolaget öka med totalt ca 37,1 MSEK efter avdrag för relaterade emissionskostnader.